PL EN

 

Obowiązek informacyjny RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Łowińskiego 7E, 31-752 Kraków

e-mail: opgk@opgk.krakow.pl, tel. 12 421-09-83

  • Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, kontakt telefoniczny, formularz kontaktowy www, …), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. a, b, c, f  RODO.

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. obrona przed roszczeniami) lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

  • Państwa dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla jakiego zostały zgromadzone, np.:

a) przez czas niezbędny do prowadzenia procesów biznesowych, dla jakich zostały nam przekazane, w tym do zawarcia i wykonania łączącej nas umowy oraz okres, po którym nastąpi przedawnienie roszczeń wynikających z tej umowy,

b) przez czas określony w przepisach prawa, np. okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać faktury i dokumenty księgowe.

  • Państwa dane możemy przekazywać następującym podmiotom:

a) Instytucjom, organom uprawnionym z mocy prawa (np. sądom)

b) Podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, m.in.:

- dostarczającym i wspierającym nasze systemy teleinformatyczne,<

- świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną,<

- bankom, innym instytucjom płatniczym i towarzystwom ubezpieczeniowym,

- prowadzącym działalność pocztową, kurierską, spedycyjną, przewozową.

  • Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz sprzeciwu do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Osobie, która wyraziła dobrowolną zgodę, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego dane zostały udostępnione.
  • Państwa dane nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Zarząd OPGK Kraków

Szczegółowe klauzule informacyjne RODO:

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl