PL EN

OFERTA

ZAKŁAD GEODEZJI
I FOTOGRAMETRII

Projektowanie, zakładanie i modernizowanie  poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych     
Zakładanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych  BDOT500
Zakładanie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT
Zakładanie i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków  EGiB
Weryfikacja klasyfikacji gleboznawczej i użytków gruntowych
Opracowywanie map dla celów projektowych
Pomiary inwentaryzacyjne
Konwersja i budowa baz danych systemów informacji przestrzennej
Opracowania z zakresu fotogrametrii lotniczej i satelitarnej
Skanowanie, uszlachetnianie materiałów rastrowych 

ZAKŁAD GEODEZJI I FOTOGRAMETRII
e-mail tg@opgk.krakow.pl

ZAKŁAD POMIARÓW
REALIZACYJNYCH

Kompleksowa obsługa inwestycji w dziedzinie:

 • budownictwa hydrotechnicznego (zapory i zbiorniki wodne)
 • budownictwa przemysłowego,
 • budownictwa komunalnego (budowle użytkowe i mieszkalne, infrastruktura zagospodarowania i uzbrojenia podziemnego terenu)
 • budownictwa drogowego i mostowego

Bieżąca obsługa obiektów w trakcie eksploatacji:

 • prowadzenie pomiarów odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń
 • pomiary pionowości kominów
 • inwentaryzacje jezdni podsuwnicowych
 • pomiary kubaturowe – inwentaryzacje stanu zapasów materiałów

Obsługa geodezyjno-prawna jednostek gospodarczych, samorządowych i biur projektowych

 

 


 

ZAKŁAD POMIARÓW REALIZACYJNYCH
e-mail tr@opgk.krakow.pl

ZAKŁAD TOPOGRAFII
I KARTOGRAFII

Zakładanie i aktualizacja baz danych topograficznych: BDOT10K, VMap Level 2 i VMap Level 3

Opracowanie map topograficznych cywilnych i wojskowych

Tworzenie specjalistycznych baz danych i kartograficznych opracowań tematycznych m.in.:

 • Mapa Hydrograficzna Polski
 • Mapa Sozologiczna Polski
 • Mapy Zagrożenia Powodziowego

Przetwarzanie danych pozyskanych ze skaningu laserowego LIDAR

Tworzenie numerycznych modeli terenu

Projektowanie i budowa geoportali internetowych

Pomiary i opracowania dla potrzeb branży lotniczej, w tym:

 • mapy lotnicze w standardzie ICAO dla potrzeb AIP Polska
 • część kartograficzna dokumentacji potrzebnej do rejestracji lotnisk i lądowisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
 • mapy rejonu operacyjnego lotnisk

ZAKŁAD TOPOGRAFII I KARTOGRAFII
e-mail tk@opgk.krakow.pl

OGŁOSZENIA

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.

poszukuje osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl