PL EN

ZAKŁAD GEODEZJI I FOTOGRAMETRII

Specjalnością Zakładu są prace związane z zakładaniem i modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem i aktualizacją baz danych obiektów topograficznych i specjalistycznych odpowiadających szczegółowości map wielkoskalowych, gleboznawczą klasyfikacją gruntów, modernizacją osnów geodezyjnych, a także konwersją i budową baz danych systemów informacji przestrzennej.

O ZAKŁADZIE

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę odgrywa realizacja zadań, które mają bezpośredni wpływ na zagwarantowanie prawa własności zarówno państwu, jak i zwykłym obywatelom. W gąszczu zmieniających się przepisów, zaległości historycznych, coraz większej obywatelskiej świadomości ochrony swej własności, opracowania z zakresu geodezji prawnej, szczególnie Ewidencji Gruntów i Budynków, wymagają ogromnej wiedzy merytorycznej, dużego doświadczenia jak również odpowiednich predyspozycji interpersonalnych. Tym wyzwaniom Zakład Geodezji i Fotogrametrii nie tylko potrafi sprostać, ale realizuje je z sukcesem na terenie całej Polski.

W swojej kilkudziesięcioletniej działalności utworzyliśmy setki hektarów mapy zasadniczej (dzisiaj BDOT500), zakładamy bazy GESUT i inne rejestry branżowe. Z powodzeniem wspieramy administrację i klientów prywatnych w budowie systemów informacji przestrzennej. Można pomyśleć, że w dobie odbiorników satelitarnych osnowy geodezyjne tracą na popularności – to nieprawda, również i w tym segmencie możemy poszczycić się profesjonalizmem w ich projektowaniu, zakładaniu i modernizacji. Fachowa załoga to dla nas najwyższa wartość, dlatego dbamy o jej rozwój i wspieramy podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, równocześnie zapewniając korzystanie z najwyższej klasy sprzętu i oprogramowania.

Mogą być Państwo pewni, że powierzywszy nam zadanie, otrzymacie profesjonalny produkt.

NASI KLIENCI

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Starostwa powiatowe

Urzędy miast i gmin

Urzędy marszałkowskie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Komenda Główna Straży Granicznej

Lasy Państwowe

 

 

tel: 12 421 10 25
e-mail: tg@opgk.krakow.pl

SZCZEGÓŁOWY
KONTAKT

OFERTA

Projektowanie, zakładanie i modernizowanie poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych

Zakładanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych BDOT500

Zakładanie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT

Zakładanie i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków EGiB

Weryfikacja klasyfikacji gleboznawczej i użytków gruntowych

Opracowywanie map dla celów projektowych

Pomiary inwentaryzacyjne

Konwersja i budowa baz danych systemów informacji przestrzennej

Opracowania z zakresu fotogrametrii lotniczej i satelitarnej

Skanowanie, uszlachetnianie materiałów rastrowych
 

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl