PL EN

ZAKŁAD TOPOGRAFII I KARTOGRAFII

Działalność Zakładu koncentruje się wokół zagadnień związanych z budową referencyjnych i branżowych systemów informacji geograficznej, w szczególności pozyskiwania i przetwarzania danych dla potrzeb szeroko rozumianych baz danych topograficznych, baz danych tematycznych i specjalistycznych, numerycznych modeli terenu oraz tworzenia produktów kartograficznych.

O ZAKŁADZIE

Nowoczesne prowadzenie Zakładu Topografii i Kartografii pozwala w pełnym zakresie czerpać korzyści z nowych technologii i rozwoju GIS, lecz równocześnie ze względu na dużą tradycję, doświadczenie i szeroką wiedzę zapewnia dbałość o zachowanie zasad kartograficznych, coraz trudniejszą do osiągnięcia w dzisiejszym binarnym świecie.

Z kluczowym asortymentem, jakim jest Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), jesteśmy związani od samego początku, realizowaliśmy pierwszy projekt pilotażowy Wisła-Dunajec i do dzisiaj jesteśmy jednym z podstawowych jej wykonawców.

Dużym wyzwaniem i satysfakcją był dla nas udział w projekcie Banku Światowego: Usuwanie skutków powodzi – ośrodki koordynacyjno-informacyjne ochrony przeciwpowodziowej w Krakowie, Wrocławiu i Gliwicach – w ramach którego wykonaliśmy blisko 400 arkuszy map zagrożenia powodziowego.

Przez dziesiątki lat nieprzerwanie wykonujemy mapy, a także, od samego początku, bazy danych dla służby cywilnej i wojskowej.

Zakład posiada największe doświadczenie i najwyższy potencjał w Polsce w zakresie opracowań na terenie lotnisk na potrzeby PAŻP, ULC i Portów Lotniczych.

Wykorzystując technologię Open Source oraz autorskie aplikacje, oferujemy wdrożenie profesjonalnego geportalu internetowego.

Angażujemy się w projekty naukowe i badawcze. Można nas spotkać na konferencjach i sympozjach i to nie tylko jako uczestników, ale również autorów referatów, głównie z zakresu GIS i kartografii.

NASI KLIENCI

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Urzędy marszałkowskie

Urzędy miast i gmin

Jednostki wojskowe

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Porty Lotnicze - cywilne i wojskowe

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Jednostki naukowe

Firmy komercyjne

 


 

tel: 12 421-16-94
e-mail: tk@opgk.krakow.pl

SZCZEGÓŁOWY
KONTAKT

OFERTA

Zakładanie i aktualizacja baz danych topograficznych: BDOT10K, VMap Level 2 i VMap Level 3

Opracowanie map topograficznych cywilnych i wojskowych

Tworzenie specjalistycznych baz danych i kartograficznych opracowań tematycznych m.in.:

  • Mapa Hydrograficzna Polski
  • Mapa Sozologiczna Polski
  • Mapy Zagrożenia Powodziowego

Przetwarzanie danych pozyskanych ze skaningu laserowego LIDAR

Tworzenie numerycznych modeli terenu

Projektowanie i budowa geoportali internetowych


 

Pomiary i opracowania dla potrzeb branży lotniczej, w tym:

  • mapy lotnicze w standardzie ICAO dla potrzeb AIP Polska
  • część kartograficzna dokumentacji potrzebnej do rejestracji lotnisk i lądowisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
  • mapy rejonu operacyjnego lotnisk

 

OGŁOSZENIA

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o.

poszukuje osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl