PL EN

ZAKŁAD GEOINFORMACJI

Działalność Zakładu koncentruje się wokół zagadnień związanych z aktualizacją i modernizacją cyfrowych baz danych pzgik, profesjonalnym przetwarzaniem do postaci elektronicznej materiałów zasobu, a także budową referencyjnych i branżowych systemów informacji geograficznej, w szczególności pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych dla potrzeb szeroko rozumianych baz danych topograficznych, baz danych tematycznych i specjalistycznych, numerycznych modeli terenu oraz tworzeniem produktów kartograficznych.

O ZAKŁADZIE

Nowoczesne prowadzenie Zakładu Geoinformacji pozwala w pełnym zakresie czerpać korzyści z nowych technologii i rozwoju GIS, oferować szeroki wachlarz usług i równocześnie ze względu na dużą tradycję i doświadczenie zapewnia dbałość o zachowanie zasad kartograficznych, coraz trudniejszą do osiągnięcia w dzisiejszym binarnym świecie.

Z powodzeniem realizujemy zarówno projekty związane z budową czy modernizacją powiatowych baz danych, jak i regionalnych, cywilnych czy wojskowych, a także tworzymy ciekawe opracowania tematyczne.

Szybko i sprawnie dostosowujemy się do potrzeb rynku, mamy za sobą duże modernizacje EGiB, w tym zadanie obejmujące ponad 60 tys. działek, a także profesjonalne skanowanie dla ponad 250 mb materiałów zasobu.

Z Bazą Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), jesteśmy związani od samego początku, realizowaliśmy pierwszy projekt pilotażowy Wisła-Dunajec i do dzisiaj jesteśmy jednym z podstawowych jej wykonawców.

Dużym wyzwaniem i satysfakcją był dla nas udział w projekcie Banku Światowego: Usuwanie skutków powodzi – ośrodki koordynacyjno-informacyjne ochrony przeciwpowodziowej w Krakowie, Wrocławiu i Gliwicach – w ramach którego wykonaliśmy blisko 400 arkuszy map zagrożenia powodziowego.

Przez dziesiątki lat nieprzerwanie wykonujemy mapy, a także, od samego początku, cyfrowe bazy danych dla służby cywilnej i wojskowej.

Zakład posiada największe doświadczenie i najwyższy potencjał w Polsce w zakresie opracowań na terenie lotnisk na potrzeby PAŻP, ULC i Portów Lotniczych.

NASI KLIENCI

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Urzędy marszałkowskie

Urzędy miast i gmin

Starostwa Powiatowe

Jednostki wojskowe

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Porty Lotnicze - cywilne i wojskowe

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Jednostki naukowe

Firmy komercyjne

 

 

tel: 12 421-41-22 w. 382, 12 421-16-94
e-mail: ti@opgk.krakow.pl

SZCZEGÓŁOWY
KONTAKT

OFERTA

Zakładanie i aktualizacja cyfrowych baz danych pzgik: EGiB, BDOT500, GESUT, BDOT10K oraz baz danych topograficznych VMap Level 2 i VMap Level 3.

Skanowanie materiałów i dokumentów pzgik, w tym archiwizacja, geolokalizacja i tworzenie metadanych.

Opracowanie map topograficznych cywilnych i wojskowych.

Tworzenie specjalistycznych baz danych i kartograficznych opracowań tematycznych (m.in. Mapa Hydrograficzna Polski, Mapa Sozologiczna Polski, Mapy Zagrożenia Powodziowego).

Przetwarzanie danych pozyskanych ze skaningu laserowego LIDAR.

Tworzenie numerycznych modeli terenu.

Projektowanie i budowa geoportali internetowych.

Pomiary i opracowania dla potrzeb branży lotniczej, w tym mapy lotnicze w standardzie ICAO dla AIP Polska, część kartograficzna dokumentacji potrzebnej do rejestracji lotnisk i lądowisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, mapy rejonu operacyjnego lotnisk.

 

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl