PL EN

ZAKŁAD GEODEZJI
I FOTOGRAMETRII

Specjalnością Zakładu są prace związane z zakładaniem i modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem i aktualizacją baz danych obiektów topograficznych i specjalistycznych odpowiadających szczegółowości map wielkoskalowych, gleboznawczą klasyfikacją gruntów, modernizacją osnów geodezyjnych, a także konwersją i budową baz danych systemów informacji przestrzennej.

ZAKŁAD POMIARÓW
REALIZACYJNYCH

Domeną Zakładu jest świadczenie usług z zakresu geodezji inżynieryjnej i przemysłowej, w tym kompleksowa obsługa inwestycji hydrotechnicznych, przemysłowych, komunalnych, drogowych i mostowych oraz wykonywanie pomiarów w czasie eksploatacji obiektów: odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń, pionowości kominów, jezdni podsuwnicowych, pomiarów kubaturowych.

ZAKŁAD
GEOINFORMACJI

Działalność Zakładu koncentruje się wokół zagadnień związanych z aktualizacją i modernizacją cyfrowych baz danych pzgik, profesjonalnym przetwarzaniem do postaci elektronicznej materiałów zasobu, a także budową referencyjnych i branżowych systemów informacji geograficznej, numerycznych modeli terenu oraz tworzeniem produktów kartograficznych.

INFORMACJE

Klauzula informacyjna RODO dla byłych pracowników OPGK

Szczegóły


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl