PL EN

ZAKŁAD GEODEZJI
I FOTOGRAMETRII

Specjalnością Zakładu są prace związane z zakładaniem i modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem i aktualizacją baz danych obiektów topograficznych i specjalistycznych odpowiadających szczegółowości map wielkoskalowych, gleboznawczą klasyfikacją gruntów, modernizacją osnów geodezyjnych, a także konwersją i budową baz danych systemów informacji przestrzennej.

ZAKŁAD POMIARÓW
REALIZACYJNYCH

Domeną Zakładu jest świadczenie usług z zakresu geodezji inżynieryjnej i przemysłowej, w tym kompleksowa obsługa inwestycji hydrotechnicznych, przemysłowych, komunalnych, drogowych i mostowych oraz wykonywanie pomiarów w czasie eksploatacji obiektów: odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń, pionowości kominów, jezdni podsuwnicowych, pomiarów kubaturowych.

ZAKŁAD TOPOGRAFII
I KARTOGRAFII

Działalność Zakładu koncentruje się wokół zagadnień związanych z budową referencyjnych i branżowych systemów informacji geograficznej, w szczególności pozyskiwania i przetwarzania danych dla potrzeb szeroko rozumianych baz danych topograficznych, baz danych tematycznych i specjalistycznych, numerycznych modeli terenu oraz tworzenia produktów kartograficznych.

INFORMACJE

Klauzula informacyjna RODO dla byłych pracowników OPGK

Szczegóły


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl