PL EN

Klauzula informacyjna dla byłych  pracowników  Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego

w Krakowie Sp. z o.o., oraz podmiotów,  których spółka jest następcą prawnym.

 

Niniejsza klauzura dotyczy każdego pracownika/zleceniobiorcy/wykonawcę  z którym rozwiązano umowę   przed 25.05.2018 roku, którego dane osobowe są w posiadaniu Administratora

 

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej: RODO). Niniejsze rozporządzenie wprowadza szereg obowiązków, które musimy wypełnić w stosunku do Państwa danych osobowych przetwarzanych w naszych zasobach.

 

Proszę o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. Będą Państwo mogli się z niej dowiedzieć kto, w jakim celu, jak długo przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. 

 

Klauzula informacyjna

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne w Krakowie Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Łowińskiego 7e, 31-752 Kraków; e-mail: opgk@opgk.krakow.pl, tel. 12 421-41-22 (zwanej dalej Spółką lub Administratorem).
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa

       (w szczególności: Kodeks Pracy, przepisy ZUS, przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa i higieny  

       pracy, przepisy podatkowe, przepisy regulujące udostępnianie danych organom administracji        

       publicznej) i związane były z wykonywaniem umowy o pracę na podstawie art.6 ust1 lita,b,c RODO)

  1. Podanie danych osobowych było warunkiem zawarcia i realizacji umowy o pracę .
  2. Kategorie danych osobowych dotyczących zatrudnienia, realizacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obsługi prawnej Spółki, obsługi delegacji służbowych.
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, wynikający z przepisów prawa regulujących kwestię przechowywania akt osobowych pracowników, dokumentów ubezpieczeń społecznych, dokumentacji podatkowej, dokumentacji księgowej, zasobów archiwalnych.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia i ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy), przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (nie dotyczy danych osobowych pracowników, których podanie Pracodawcy jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 § 1, 2 i 4 Kodeksu pracy).
  5. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Państwa dane osobowe udostępniamy jedynie naszym dostawcom usług ( m.in. usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi kurierskie) i wyłącznie gdy jest to konieczne. Udostępniamy dostawcom usług tylko te dane osobowe, które umożliwiają im świadczenie usług na rzecz Administratora. W każdym przypadku udostępnienia danych wymagamy od dostawców usług, aby dane były bezpiecznie przechowywane. Dostawcom usług nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów, w tym celów marketingowych.
  7. W celu ochrony danych osobowych Administrator używa zabezpieczeń komputerowych i zabezpieczeń miejsc gdzie dane są przechowywane, egzekwujemy także  fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia danych bezpieczeństwa danych. Zezwalamy na dostęp tylko tym osobom, które potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 

Zarząd OPGK Kraków

Klauzulę można pobrać tutaj.

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl