PL EN

KLIENCI

ZAKŁAD GEODEZJI
I FOTOGRAMETRII

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Starostwa powiatowe

Urzędy miast i gmin

Urzędy marszałkowskie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Komenda Główna Straży Granicznej

Lasy Państwowe

 

ZAKŁAD GEODEZJI I FOTOGRAMETRII

ZAKŁAD POMIARÓW
REALIZACYJNYCH

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

PGE Energia Odnawialna S.A. (oddział ZEW Porąbka Żar w Międzybrodziu Bialskim)

Skanska S.A. (w Warszawie – oddział Budownictwa Inżynieryjnego /w Krakowie/)

TAURON Wytwarzanie S. A. (oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie)

ArcelorMittal Poland S.A

STRABAG Sp. z o.o.

Mota-Engil Central Europe S.A.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych S.A.

 

ZAKŁAD POMIARÓW REALIZACYJNYCH

ZAKŁAD
GEOINFORMACJI

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Urzędy marszałkowskie

Urzędy miast i gmin

Starostwa Powiatowe

Jednostki wojskowe

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Porty Lotnicze - cywilne i wojskowe

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Jednostki naukowe

Firmy komercyjne

 

ZAKŁAD GEOINFORMACJI

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl