PL EN

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym

w Krakowie Sp. z o.o.

 

Państwa podanie będzie rozpatrywane, jeśli zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji. Podanie należy przesłać na adres praca@opgk.krakow.pl

Przykładowa zgoda:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie danych w kolejnych naborach, a klauzula taka nie została zawarta w podaniu,  proszę koniecznie o przesłanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. przez okres najbliższych 6 miesięcy.”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi oraz realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a i b RODO.

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne w Krakowie Sp z o.o.

ul. Łowińskiego 7e, 31-752 Kraków

e-mail: opgk@opgk.krakow.pl, tel. 12 421-09-83

  • Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zakończenia procesu rekrutacji lub w okresie 6 miesięcy, jeżeli wyraziła Pani/Pan stosowną zgodę na wykorzystanie w kolejnych naborach.
  • Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Osoba, której dotyczą dane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  • Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy wszystkich danych przekazanych z Pani/Pana inicjatywy (ponad dane zawarte w art. 221 § 1), w tym danych, o których mowa w art.9. ust.1. RODO, np. dotyczących zdrowia.
  • Państwa dane nie podlegają profilowaniu i nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Zarząd OPGK Kraków

Informacja i szablon do pobrania.

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl