PL EN

OFERTA

ZAKŁAD GEODEZJI
I FOTOGRAMETRII

Projektowanie, zakładanie i modernizowanie  poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych     
Zakładanie i aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych  BDOT500
Zakładanie baz danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu GESUT
Zakładanie i modernizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków  EGiB
Weryfikacja klasyfikacji gleboznawczej i użytków gruntowych
Opracowywanie map dla celów projektowych
Pomiary inwentaryzacyjne
Konwersja i budowa baz danych systemów informacji przestrzennej
Opracowania z zakresu fotogrametrii lotniczej i satelitarnej
Skanowanie, uszlachetnianie materiałów rastrowych 

ZAKŁAD GEODEZJI I FOTOGRAMETRII
e-mail tg@opgk.krakow.pl

ZAKŁAD POMIARÓW
REALIZACYJNYCH

Kompleksowa obsługa inwestycji w dziedzinie:

  • budownictwa hydrotechnicznego (zapory i zbiorniki wodne)
  • budownictwa przemysłowego,
  • budownictwa komunalnego (budowle użytkowe i mieszkalne, infrastruktura zagospodarowania i uzbrojenia podziemnego terenu)
  • budownictwa drogowego i mostowego

Bieżąca obsługa obiektów w trakcie eksploatacji:

  • prowadzenie pomiarów odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń
  • pomiary pionowości kominów
  • inwentaryzacje jezdni podsuwnicowych
  • pomiary kubaturowe – inwentaryzacje stanu zapasów materiałów

Obsługa geodezyjno-prawna jednostek gospodarczych, samorządowych i biur projektowych

 

 


 

ZAKŁAD POMIARÓW REALIZACYJNYCH
e-mail tr@opgk.krakow.pl

ZAKŁAD
GEOINFORMACJI

Zakładanie i aktualizacja cyfrowych baz danych pzgik: EGiB, BDOT500, GESUT, BDOT10K oraz baz danych topograficznych VMap Level 2 i VMap Level 3.
Skanowanie materiałów i dokumentów pzgik, w tym archiwizacja, geolokalizacja i tworzenie metadanych.
Opracowanie map topograficznych cywilnych i wojskowych.
Tworzenie specjalistycznych baz danych i kartograficznych opracowań tematycznych (m.in. Mapa Hydrograficzna Polski, Mapa Sozologiczna Polski, Mapy Zagrożenia Powodziowego).
Przetwarzanie danych pozyskanych ze skaningu laserowego LIDAR.
Tworzenie numerycznych modeli terenu.
Projektowanie i budowa geoportali internetowych.
Pomiary i opracowania dla potrzeb branży lotniczej, w tym mapy lotnicze w standardzie ICAO dla AIP Polska, część kartograficzna dokumentacji potrzebnej do rejestracji lotnisk i lądowisk w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, mapy rejonu operacyjnego lotnisk.


 

ZAKŁAD GEOINFORMACJI
e-mail ti@opgk.krakow.pl

INFORMACJE

Klauzule informacyjne RODO


Poszukujemy osób do pracy przy modernizacji EGiB oraz tworzeniu baz BDOT500 i GESUT

Szczegóły

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl