PL EN

ZAKŁAD GEODEZJI
I FOTOGRAMETRII

Specjalnością Zakładu są prace związane z zakładaniem i modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków, tworzeniem i aktualizacją baz danych obiektów topograficznych i specjalistycznych odpowiadających szczegółowości map wielkoskalowych, gleboznawczą klasyfikacją gruntów, modernizacją osnów geodezyjnych, a także konwersją i budową baz danych systemów informacji przestrzennej.

ZAKŁAD POMIARÓW
REALIZACYJNYCH

Domeną Zakładu jest świadczenie usług z zakresu geodezji inżynieryjnej i przemysłowej, w tym kompleksowa obsługa inwestycji hydrotechnicznych, przemysłowych, komunalnych, drogowych i mostowych oraz wykonywanie pomiarów w czasie eksploatacji obiektów: odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń, pionowości kominów, jezdni podsuwnicowych, pomiarów kubaturowych.

ZAKŁAD
GEOINFORMACJI

Działalność Zakładu koncentruje się wokół zagadnień związanych z aktualizacją i modernizacją cyfrowych baz danych pzgik, profesjonalnym przetwarzaniem do postaci elektronicznej materiałów zasobu, a także budową referencyjnych i branżowych systemów informacji geograficznej, numerycznych modeli terenu oraz tworzeniem produktów kartograficznych.

CERTYFIKATY

KONTAKT

ul. Karola Łowińskiego 7E
31-752 Kraków

Tel. 12 421-09-83
Tel. 12 421-41-22
Fax. 12 421-76-80

opgk@opgk.krakow.pl